درباره‌ی مجله

محل نشر: افغانستان

آغاز نشر: ۱۴۰۲

ناشر: پوهنتون غالب

توالی نشر: دوفصل‌نامه (حمل و میزان)

محدودۀ جغرافیایی: بین‌المللی

موضوعات: علوم طبی (صحت عامه، جراحی عمومی، امراض انتانی و دهان و دندان)

دست‌رسی آزاد و رایگانِ  کامل‌متن: بله

زبان نشر: فارسی و پشتو (باچکیدۀ انگلیسی)

سیاست دوفصل‌نامۀ علوم طبی غالب در مورد رعایت حقوق مؤلف و سرقت علمی: دوفصل‌نامۀ علمی - پژوهشی علوم طبی غالب، جهت حفظ حقوق مؤلف و پرهیز از  سرقت علمی، تمام مقالاتِ دریافتی را قبل از داوری، از طریق سامانۀ مشابه‌یاب متون سمیم نور، بررسی می‌کند؛ مقالات با بیش‌ از ۲۰ درصد مشابهت، قابل پذیرش نیست و رد می‌گردد. 

دوفصل‌نامۀ علمی - پژوهشی علوم طبی غالب، به‌زودی جواز فعالیت خود را از ریاست تحقیق، تألیف و ترجمۀ وزارت تحصیلات عالی افغانستان به‌دست می‌آورد و نخستین‌شمارۀ خود را منتشر خواهد نمود. 

دوفصل‌نامۀ علوم طبی غالب، از سوی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب به نشر می‌رسد و از جمله نشریات با دست‌رسی آزاد است. همه نویسنده‌گان و دست‌اندرکاران این مجله، ملزم به رعایت اصول اخلاقی نشر می‌باشند.

تمام اطلاعاتِ نویسنده‌گان در راستای فعالیت‌های مجله مورد کاربرد قرار می‌گیرد و هیچ استفادۀ دیگری از اطلاعات صورت نمی‌گیرد و نزد مجله، محفوظ می‌ماند.